Heeft uw gemeente de BIG al geïmplementeerd?

Vanuit de visie ‘Digitale overheid 2017’ van minister Plasterk moet de overheid in 2017 volledig digitaal zijn wat haar dienstverlening betreft. Uiteraard mag hierbij het onderwerp informatiebeveiliging niet ontbreken. Om de informatie binnen gemeenten zo goed als mogelijk beveiligd te hebben, is de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) een goede start.

Verantwoordelijkheid

In de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ onderschrijft iedere gemeente een informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van de BIG. Met het aannemen van deze Resolutie Informatieveiligheid hebben gemeenten zich tevens verplicht tot de implementatie van de BIG binnen hun gemeente. Belangrijk, aangezien gemeenten veel (persoons-)gegevens beheren die uiteraard goed beveiligd dienen te zijn.

Persoonsgegevens

Vanuit de Tweede Kamer is onlangs de zorg geuit dat het omgaan met persoonsgegevens grote eisen stelt aan de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Uiteraard ook aan de beveiliging daarvan. Minister Plasterk heeft hierop gereageerd aan de Tweede Kamer middels een Kamerbrief op 27 mei 2014, ‘Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein’.

In zijn antwoord stelt minister Plasterk dat dit een terechte observatie is: “De informatiesystemen en de beveiliging daarvan moeten op orde zijn bij gemeenten, zeker met het oog op de decentralisaties.”

De gemeentelijke ketting is zo sterk als de zwakste schakel

Om u als gemeente gericht te kunnen ondersteunen op het vlak van informatiebeveiliging, vragen wij u ‘officieel’ aan te sluiten bij de IBD. Zo kan de IBD ook uw gemeente nog beter van dienst zijn in geval van incidenten of crisissituaties. En wilt u starten met de implementatie van de BIG? Op onze website kunt u meer informatie vinden over de BIG en over de operationele producten die u ondersteunen bij het implementeren hiervan.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over het aansluitproces of de BIG, dan kunt u contact opnemen met de IBD via 070 373 8011 of een e-mail sturen naar info@IBDgemeenten.nl.