Hoe gaat u het gemeentelijke varkentje wassen? Schrijf u in voor één van de IBD-regiobijeenkomsten!

De komende maanden wordt wederom een zestal regiobijeenkomsten, verspreid over het land, georganiseerd vanuit de IBD.

Deze bijeenkomsten, getiteld ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’ bestaan elk uit diverse sessies. Gezien de merkbare behoefte van gemeenten aan ondersteuning bij de implementatie van de BIG is dit onderwerp gekozen als hoofdonderwerp van de sessies.

Concreet betekent dit dat de informatiebijeenkomsten over ‘officieel’ aansluiten bij de IBD van de eerste helft van dit jaar, nu gecombineerd worden met hands on werksessies gericht op de implementatie van de BIG. Daarnaast laten we zien hoe het implementeren van de BIG u verder kan helpen bij het veilig gebruik van Suwinet. U slaat dus meerdere vliegen in één klap!

Bovendien is ook gebleken dat bij aangesloten gemeenten behoefte bestaat aan een sessie speciaal bedoeld voor Vertrouwde Contactpersonen Informatiebeveiliging (VCIB’s). Deze sessie is technisch van aard en is bedoeld voor aangesloten gemeenten die meer willen weten over de technische meldingen van de IBD.

Wanneer?

Op dit moment staan de eerste twee regiobijeenkomsten gepland (exacte locaties volgen nog):
• Op 6 oktober 2014 in Tilburg
• Op 17 november 2014 in Assen

Programma

De komende zes regiobijeenkomsten ‘Hoe gaat u dit gemeentelijk varkentje wassen?’ bestaan uit een plenair deel en een werksessie deel. Voor nog niet aangesloten gemeenten die tijdens een bijeenkomst willen aansluiten start het programma om 9.30 uur. Voor reeds aangesloten gemeenten start het programma om 10.45 uur. Lees hier meer over het programma.

Voor wie?

De regiobijeenkomsten en specifieke sessies zijn bedoeld voor zowel niet-aangesloten als aangesloten gemeenten, VCIB’s en degenen die binnen een gemeente belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging (CISO/CSO) dan wel de verantwoordelijken op domein-specifiek vlak voor SUWI.

Aansluiten bij de IBD?

Bent u nog niet officieel aangesloten bij de IBD? Volg dan het voorbeeld van ruim tweederde van de gemeenten en sluit u gelijk aan bij de IBD tijdens één van de zes bijeenkomsten. Eerder aansluiten kan natuurlijk ook !

Aanmelden

U kunt zich nu aanmelden via het aanmeldingsformulier. Vindt u deze locaties te ver weg? Geen probleem, de IBD organiseert nog vier regiobijeenkomsten in het land.

Meer informatie?

Wilt u nu al aansluiten bij de IBD? Of heeft u vragen over de regiobijeenkomsten? De IBD beantwoordt deze graag via aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.