IBD- regiobijeenkomst ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’ in Velsen

Maandag 10 november, heeft de derde IBD-regiobijeenkomst ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?, plaatsgevonden. Dit keer in Velsen. De deelnemers aan de bijeenkomst zijn in het gemeentehuis van Velsen enthousiast welkom geheten door Ronald Vennik, wethouder van de gemeente Velsen. De wethouder heeft Informatiemanagement in zijn portefeuille. Vennik: “Bij informatiebeveiliging is het belangrijk dat iedereen dezelfde boodschap uitdraagt. Het gaat vaak mis bij de coördinatie en organisatie. Zo moet informatiebeveiliging bijvoorbeeld ook door de afdelingsmanager goed worden uitgedragen.”

Continue verbeteren

Velsen werkt met een Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA-cyclus) en brengt hierbij continue verbeteringen aan. “Zo zijn we momenteel aan de slag met de implementatie van de BIG. Waar de organisatie voorheen veel losse documenten had, werkt de gemeente nu middels een beheersysteem. Tevens hebben we gemerkt dat alles valt en staat met de houding en het gedrag van mensen. Dit is bij de gemeente dan ook een speerpunt. Door middel van een enquête is in kaart gebracht welk beeld mensen hebben van informatiebeveiliging. De gemeente wil het bewustzijn van de medewerkers vergroten, dit doen we onder andere door middel van e-learning.”

De IBD

Anita van Nieuwenborg heeft tijdens de plenaire bijeenkomst de laatste stand van zaken vanuit de IBD toegelicht en een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen voor 2015. Hierna hebben de deelnemers zich verplaatst naar de diverse werksessies met als onderwerpen implementatie BIG, één sessie gericht op kleine en één gericht op grotere gemeenten, de techniek achter VCIB-meldingen en de implementatie van de BIG voor een veilig gebruik van Suwinet.

Benieuwd wanneer we bij uw gemeente in de buurt zijn?

Bent u geïnteresseerd in de specifieke sessies en/of nog niet aangesloten bij de IBD? Komende maanden bezoeken wij als IBD meerdere locaties verspreid over het hele land om gemeenten te informeren over specifieke onderwerpen en/of aan te sluiten bij de IBD. De data en locaties van de komende regiobijeenkomsten ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’ zijn:

• maandag 17 november 2014, Gemeentehuis, Noordersingel 33 in Assen
• donderdag 4 december 2014, Regiokantoor, Noordendijk 250 in Dordrecht
• donderdag 11 december 2014, Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Amersfoort

Lees hier meer over het programma.

U kunt zich nu aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Meer informatie of aansluiten bij de IBD?

De volledige dienstverlening van de IBD kan door elke gemeente worden afgenomen na een zorgvuldig uitgevoerd aansluitproces. Bent u nog niet officieel aangesloten bij de IBD? Dan kunt u dit doen tijdens een van de nog komende drie regiobijeenkomsten. Voor nog niet aangesloten gemeenten die tijdens de bijeenkomst willen aansluiten begint het programma om 9.30 uur. Meld ons a.u.b. vooraf dat u tijdens de bijeenkomst wilt aansluiten via aansluiten@ibdgemeenten.nl.

Eerder aansluiten kan natuurlijk ook door een mail te sturen naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.