IBD-regiobijeenkomsten; Vijf stappen uit de BIG centraal

Dit jaar zijn er weer meerdere regiobijeenkomsten, verspreid over het land, georganiseerd vanuit de IBD. Tijdens deze regiobijeenkomsten heeft de IBD tegemoet willen komen aan de wensen van CISO’s en ACIB’s/VCIB’s om meer informatie en concrete handvatten te krijgen voor het implementeren van de BIG. Tijdens elke regiobijeenkomst stond dan ook één van vijf stappen uit de BIG centraal, te weten:

  1. Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?
  2. Hoe kom ik tot een informatiebeveiligingsplan?
  3. Implementeren van de maatregelen, zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?
  4. Hoe stel ik vast of de IB-maatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover?
  5. Hoe draagt u zorg voor de gemeentelijke verantwoording over het informatiebeveiligingsbeleid?

Wanneer?

Tijdens de eerste vier regiobijeenkomsten, die voor de zomer hebben plaatsgevonden, stonden de eerste twee stappen ‘Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?’ en ‘Hoe kom ik tot een informatiebeveiligingsplan?’ centraal. In het najaar heeft de IBD nog twee regiobijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze regiobijeenkomst stonden dit keer niet één maar twee stappen uit de BIG centraal, allebei gericht op informatiebeveiligings-maatregelen. Namelijk stap drie uit de BIG: ‘Implementeren van IB-maatregelen; zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?’ en stap vier ‘Hoe stel ik vast of de IB-maatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover?’.

Wegens de vele aanmeldingen die binnenkwamen voor deze zes IBD-regiobijeenkomsten ‘Vier stappen uit de BIG centraal’ en de vraag vanuit gemeenten of de IBD nog meer regiobijeenkomsten wilde organiseren, heeft de IBD dit najaar nog een aantal ‘mini’ regiobijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten stonden één of meerdere casussen uit de vorige bijeenkomsten over de vier BIG-stappen centraal, te weten:

1. Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?
2. Hoe kom ik tot een informatiebeveiligingsplan?
3. Implementeren van de maatregelen, zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?
4. Hoe stel ik vast of de IB-maatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover?

Op 25 november heeft de laatste IBD-regiobijeenkomst van 2015 plaatsgevonden in het Westland.

Voor wie?

De IBD-regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die meer over de stappen uit de BIG te weten willen komen. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO, VCIB’s/ACIB’s, IBF, beveiligingsadviseurs, adviseurs informatiebeveiliging en beleidsmedewerkers informatiebeveiliging).

Meer informatie?

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten neem dan contact op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.