IBD-regiobijeenkomsten voorjaar 2017: Help! Een incident…

In het tweede kwartaal van 2017 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de gevolgen van een recent incident en gaan vervolgens in op de manieren waarop een dergelijk incident in de toekomst kan worden voorkomen. Door het incident vanuit meerdere perspectieven te bekijken krijgen de deelnemers een beeld van de onderdelen uit de BIG en de samenhang van deze onderdelen.

Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomsten.

Wanneer?

De IBD heeft vier regiobijeenkomsten ingepland op:

• woensdag 10 mei, locatie Gemeente Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen
• donderdag 18 mei, locatie Gemeente Groningen, Trompsingel 27, 9724 DA Groningen
• donderdag 15 juni, locatie Gemeente Bergen op Zoom, Oude Stadhuis, Grote Markt 1, 4611 NR Bergen op Zoom
• woensdag 21 juni, locatie Gemeente Almere, Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere

Programma

Het programma van de bijeenkomsten is als volgt:

12:00-13:00 uur: Inloop met lunch
13:00-13:30 uur: Welkom en opening ontwikkelingen IBD / informatiebeveiliging
13:30-14:15 uur: Casus “Er ligt een laptop op straat”
14:15-14:30 uur: pauze
14:30-16:00 uur: Workshop naar keuze

Voor wie?

De IBD-regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die de verdiepingsslag willen maken bij de implementatie van de BIG. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO, VCIB’s/ACIB’s, IBF, beveiligingsadviseurs, adviseurs informatiebeveiliging en beleidsmedewerkers informatiebeveiliging).

Aanmelden als deelnemer?

U kunt zich nog niet meer aanmelden voor deze bijeenkomsten

Meer informatie?

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten, neem dan contact op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.