IBD spreekt tijdens Minicongres Informatiebeveiliging FAMO

Op donderdag 13 februari organiseert de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO) samen met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en ICTU een minicongres over Informatiebeveiliging. Het congres vindt plaats in het Huis van de STAD in Gouda. Ook de IBD spreekt tijdens dit congres, zowel over het belang voor gemeenten om zich aan te sluiten bij de IBD, als over het belang van de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Programma

Tijdens het middagprogramma worden informatiemanagers, controllers, ICT-coördinatoren en ICT-medewerkers bijgepraat over informatiebeveiliging en informatieveiligheid. Zo start het plenaire programma met een inhoudelijke bijdrage van Remco van Vliet van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), over de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. Deze Resolutie is door gemeenten aangenomen tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG in november vorig jaar. In deze Resolutie geven gemeenten aan dat zij gezamenlijk concrete stappen zetten op informatieveiligheidsvlak. De BIG, begin vorig jaar ontwikkeld door IBD, vormt hierbij het gemeentelijke normenkader. Vervolgens geeft de IBD een toelichting op de BIG en op het belang van aansluiting van iedere  gemeente bij de IBD. Naast verschillende andere bijdragen van specialisten geeft ook de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID), een samenwerkingspartner van de IBD, een workshop over informatieveiligheid.

Aanmelden

Meer informatie over dit congres en de mogelijkheid voor aanmelden vindt u op de website van FAMO.