ICT-leveranciers en KING ondertekenen Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD

Tijdens de Beurs Overheid en ICT op woensdag 24 april hebben 13 ICT-leveranciers samen met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) opgericht door KING en de VNG het speciaal ontwikkelde ‘Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD’ ondertekend. Een bijzonder moment, waarbij met de ondertekening van het addendum de samenwerking tussen de IBD, gemeenten en leveranciers wordt bekrachtigd als het gaat om het DigiD-assessment.

Het addendum betreft een addendum op de reeds bestaande ‘KING Samenwerkingsovereenkomst Gebruikersverenigingen/ Samenwerkingsverbanden & Leveranciers’. De leveranciers die het addendum als eerste hebben ondertekend zijn; Atos Origin, Brein, Centric, Circle Software, Excellence, Green Valley, Inter Acces, Kodison, KPN Lokale Overheid, Qmatic Holland, Seneca, SIMgroep, VDD/Waxtrapp.

Een goede samenwerking is cruciaal

Henk Fialka, projectmanager van het ICT-Beveiligingsassessment DigiD, die vanuit de IBD aanwezig was bij het tekenmoment, onderstreept het belang van het addendum: “Om het assessment succesvol uit te voeren, is een goede samenwerking tussen gemeenten en hun ICT-leveranciers cruciaal. Het addendum, waarin tevens werkafspraken aangaande het assessment staan uitgewerkt, kan hier positief aan bijdragen. We zijn dan ook bijzonder blij dat tijdens het eerste tekenmoment al 13 leveranciers dit addendum hebben ondertekend. En we verwachten uiteraard dat nog meer leveranciers het addendum gaan ondertekenen”.

De aanleiding voor het addendum

Voormalig minister Spies heeft de maatregel aangekondigd dat alle DigiD gebruikende gemeenten jaarlijks een ICT-Beveiligingsassessment DigiD moeten uitvoeren. Dit om de veiligheid van digitaal zaken doen met gemeenten via DigiD voor burgers te borgen. De IBD helpt gemeenten bij het uitvoeren van dit assessment middels een gericht ondersteuningsaanbod. Uit de inmiddels opgedane ervaring blijkt dat een goede voorbereiding op het assessment door zowel gemeenten als leveranciers zorgt voor een versnelling van het assessmentproces. Het addendum draagt hier positief aan bij.

Overige leveranciers

Wilt u als leverancier het Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD ook ondertekenen? Dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt hiervoor contact opnemen met de Informatiebeveiligingsdienst via info@IBDgemeenten.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over dit tekenmoment of over het ICT-Beveiligingsassessment DigiD? De informatiebeveiligingsdienst beantwoordt deze graag via info@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.