ICT-leveranciers ondertekenen IBD-Addendum tijdens leveranciersdag KING

Tijdens de leveranciersdag van KING op 7 november jl. hebben 8 ICT-leveranciers het ‘IBD-Addendum’ ondertekend. Het betreft een addendum op het reeds bestaande ‘KING Convenant’. Dit KING-Convenant bekrachtigt de samenwerking tussen de IBD, KING, gemeenten, gebruikersverenigingen en leveranciers. Doel van dit IBD-addendum is het vastleggen van afspraken tussen leveranciers en de IBD op het vlak van informatiebeveiliging ten behoeve van gemeenten. Met het ondertekenen van het addendum conformeren leveranciers zich aan de door de IBD gestelde veiligheidsregels. Dit betekent dat leveranciers kwetsbaarheden en incidenten proactief bij hun gemeenten en bij de IBD moeten melden.

De leveranciers die het addendum als eerste hebben ondertekend zijn; Centric, TOG, PinkRoccade Local Government, KPN Lokale Overheid, SIM Groep, SLNT/Inter Access, Gemboxx en HTA Software.

Een goede samenwerking is cruciaal

Anita van Nieuwenborg, teamleider IBD, die vanuit de IBD aanwezig was bij het tekenmoment, onderstreept het belang van het addendum: “Het addendum is een bevestiging van een mentaliteitsverandering die al langer gaande is. Samenwerking is tweerichtingsverkeer en het blijft ontzettend belangrijk om kennis te delen met elkaar. Digitale veiligheid ontwikkelt zich momenteel razendsnel. Om alle risico’s en gevaren goed het hoofd te kunnen blijven bieden, heb je elkaar hard nodig.” De IBD is blij dat tijdens het eerste tekenmoment al 8 leveranciers dit addendum hebben ondertekend en verwacht uiteraard dat nog meer leveranciers het addendum gaan ondertekenen.

Overige leveranciers

Wilt u als leverancier informatie over het IBD-Addendum? U kunt hiervoor contact opnemen met de met de IBD via info@IBDgemeenten.nl.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? De IBD beantwoordt deze graag via info@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.