Informatiebeveiliging onder de loep tijdens FAMO Minicongres

In het Huis van de STAD in Gouda vond donderdag 13 februari jl. het FAMO minicongres over Informatiebeveiliging plaats, een congres georganiseerd door de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO) in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en ICTU. Ook de IBD sprak tijdens dit congres, zowel over het belang voor gemeenten om zich aan te sluiten bij de IBD, als over het belang van de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Resolutie Informatieveiligheid

Gedurende de middag werden informatiemanagers, controllers, ICT-coördinatoren en ICT-medewerkers bijgepraat over informatiebeveiliging en informatieveiligheid. Remco van Vliet van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) startte het plenaire programma met een inhoudelijke bijdrage over de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. In deze Resolutie geven gemeenten aan dat zij gezamenlijk concrete stappen zetten op informatieveiligheidsvlak.

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

De IBD heeft aansluitend hierop een toelichting gegeven op de BIG, begin vorig jaar ontwikkeld door de IBD. Tenslotte heeft Nausikaä Efstratiades, hoofd van de IBD, een presentatie gegeven over het belang van een ‘officiele’ aansluiting van iedere gemeente bij de IBD. Om gemeenten concreet te kunnen ondersteunen vanuit de IBD, is deze ‘officiële’ aansluiting van gemeenten bij de IBD noodzakelijk. Zo’n aansluiting betekent enerzijds dat gemeenten een aantal zaken dient in te richten om de IBD-dienstverlening af te kunnen nemen. Anderzijds dat de IBD concrete informatie nodig heeft van gemeenten om gericht te kunnen handelen. Aansluiten bij de IBD is niet alleen noodzakelijk voor gemeente-specifieke ondersteuning op informatiebeveiligingsvlak. Het is bovendien onmisbaar om regie te houden binnen de gemeentelijke overheid op (potentiele) incidenten op informatiebeveiligingsvlak. Nausikaä: “Je kunt sloten aan je hek hangen, maar als we vergeten het hek op slot te doen, maken we het de inbreker wel heel gemakkelijk.”

Presentaties

Naast de IBD hebben ook verschillende andere professionals op het gebied van informatiebeveiliging een workshop gegeven. Zo heeft de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID), een samenwerkingspartner van de IBD, een workshop gegeven over informatieveiligheid en heeft Logius een interactieve presentatie gegeven betreffende het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

Meer informatie?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011