Informatiebeveiligingsdienst

IBD Jaaroverzicht 2017

IBD Jaaroverzicht 2017

2017 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin enorme malware-aanvallen als WannaCry, (Non)Petya en BadRabbit wereldwijd enorme economische schade aanrichtten. Gelukkig gingen deze grote aanvallen aan de lokale overheid in Nederland voorbij. Maar incidenten hoeven niet groot te zijn..

Lees verder
9 januari 2018
CIP-cast over rol en taken NCSC en IBD

CIP-cast over rol en taken NCSC en IBD

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ondersteunen organisaties bij incidenten op het gebied van informatiebeveiliging. Maar wie doet nu wat en wat mag je van welke organisatie verwachten? NCSC richt zich daarbij primair op het Rijk..

Lees verder
24 april 2017
IBD-regiobijeenkomsten voorjaar 2017: Help! Een incident…

IBD-regiobijeenkomsten voorjaar 2017: Help! Een incident…

In het tweede kwartaal van 2017 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de gevolgen van een recent incident en gaan vervolgens in op de manieren waarop een dergelijk incident..

Lees verder
4 april 2017
De kracht van samenwerking! Deel documenten en goede ideeën

De kracht van samenwerking! Deel documenten en goede ideeën

Gemeenten werken allemaal op hun eigen manier en in eigen tempo aan hun informatiebeveiliging. Er zijn verschillen tussen gemeenten. Toch hebben ze veel gemeen: de taken en verantwoordelijkheden, uitdagingen en toepassingen hebben allemaal aspecten die voor meerdere gemeenten (zo niet..

Lees verder
20 maart 2017
Grip op privacy, een interview met de IBD

Grip op privacy, een interview met de IBD

Wie persoonsgegevens verwerkt moet ze goed beveiligen, zegt de wet. Maar bijvoorbeeld bij gemeenten maken de afhankelijkheid van leveranciers en het werken in ketens en over verschillende wetsdomeinen van de beveiliging een taaie klus. Lees het interview met gemeentelijke CISO’s..

Lees verder
26 januari 2017
IBD JAAROVERZICHT 2016 – accentverschuiving naar sterkere CERT-taak

IBD JAAROVERZICHT 2016 – accentverschuiving naar sterkere CERT-taak

Meldplicht datalekken In 2016 is de meldplicht datalekken van kracht geworden. Deze meldplicht heeft geleid tot transparantie over informatiebeveiligingsincidenten voor zover die betrekking hebben op persoonsgegevens. De IBD heeft gemeenten voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze meldplicht uitgebreid geïnformeerd over..

Lees verder
24 januari 2017
Speel de IBD Crisisgame en zet hem in bij uw gemeente

Speel de IBD Crisisgame en zet hem in bij uw gemeente

De IBD heeft een crisisgame speciaal voor gemeenten ontwikkeld. Op 26 januari (10:00-12:00 uur) en 14 februari (13:30-15:30 uur) 2017 wordt de IBD Crisisgame gespeeld bij de IBD te Den Haag. De IBD Crisisgame is een bewerking van een bestaande..

Lees verder
2 januari 2017
Doe mee aan het IBD Dienstverleningsonderzoek 2016-2017

Doe mee aan het IBD Dienstverleningsonderzoek 2016-2017

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk in te kunnen blijven richten verneemt de IBD graag van gemeenten hoe zij de huidige dienstverlening ervaren en wat zij van de IBD verwachten in de toekomst. Om dit in kaart te brengen houdt..

Lees verder
21 september 2016
Deelnemers crisisoefening informatiebeveiliging gezocht

Deelnemers crisisoefening informatiebeveiliging gezocht

Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft een game ontwikkeld waarmee professionals crisismanagement rondom een informatiebeveiligingsincident kunnen oefenen. Op initiatief van de Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid en de adviesraad verkent de IBD momenteel of deze game in het gemeentelijke..

Lees verder
20 juni 2016
IBD publiceert factsheets e-mailauthenticatie

IBD publiceert factsheets e-mailauthenticatie

De IBD heeft op 3 juni de factsheet over e-mailauthenticatie door middel van SPF, DKIM en DMARC gepubliceerd in zowel de uitgebreide als de verkorte variant. Deze twee documenten heeft de IBD opgesteld naar aanleiding van de pilot die eind..

Lees verder
3 juni 2016