Learn & Share bijeenkomsten Informatieveiligheid

Onder de titel ‘De gemeentelijke ketting is zo sterk als de zwakste schakel’ organiseert de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) in de komende maanden Learn & Share bijeenkomsten Informatieveiligheid voor burgemeesters en wethouders. Dat doet de Taskforce BID uiteraard niet alleen, dat doet zij samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de provinciale afdelingen van de VNG, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzicht in de belangrijkste bestuurlijke risico’s en stuurvragen als het gaat om informatieveiligheid. Ook worden onderdelen uit de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ behandeld, die eind november aan de orde is gekomen tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG.

In Goes vond voor de Zeeuwse gemeenten op woensdag 11 december jl. de aftrap voor deze reeks bijeenkomsten plaats. Ook in de overige provincies worden Learn & Share bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht, reserveert u de datum alvast in uw agenda?

9 januari 2014            Rheden (provincie Gelderland)
5 februari 2014           Beilen (provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
10 februari 2014         Nieuwegein (provincie Utrecht)
12 februari 2014         Den Bosch (provincie Brabant)
19 februari 2014         Roermond (provincie Limburg)
26 maart 2014            Zeewolde (provincie Flevoland)

Voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland is de Taskforce BID nog in overleg met de betrokken provinciale afdelingen voor een datum.

Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u ook op de website van de Taskforce BID:
http://www.taskforcebid.nl/evenementen/learn-share-bijeenkomsten-voor-burgemeesters-en-wethouders/