Leercommunity Informatieveiligheid van start

Op 10 oktober aanstaande start de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) in samenwerking met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) een Leercommunity Informatieveiligheid voor aangesloten gemeenten bij zowel Govunited als ook Dimpact. Aanleiding hiertoe vormt het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

De bij Govunited aangesloten gemeenten hebben in samenwerking het ICT-Beveiligingsassessment DigiD aangepakt. De ervaringen die in dat traject zijn opgedaan willen de aangesloten gemeenten graag verbreden naar Informatieveiligheid in algemene zin. De Leercommunity wordt opgezet vanuit een opdracht van de Programmaraad van GovUnited en is verbreed naar de bij Dimpact aangesloten gemeenten. De Taskforce BID faciliteert samen met de IBD deze Leercommunity.

Doelstelling van de Leercommunity Informatieveiligheid is ondermeer de aangesloten gemeenten te helpen bij de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De inzet daarbij is bestuur en hoger management van de aangesloten gemeenten te betrekken bij het optimaliseren van informatieveiligheid binnen hun gemeenten. De Leercommunity zal vanaf 2014 maandelijks bijeenkomen. Na elke tweede bijeenkomst wordt een zogenaamde Programmaraad georganiseerd, waarbij bestuurders en (top) ambtenaren gevraagd worden deel te nemen. De Taskforce BID en de IBD bekijken gezamenlijk nog de mogelijkheden om het concept te verbreden naar andere samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.