Leverancier, audit- of pentestpartijen? Meld u aan voor de bijeenkomst ICT-Beveiligingsassessment DigiD

Inmiddels stromen de aanmeldingen voor de beide bijeenkomsten over het ICT-Beveiligingsassessment DigiD van 21 februari a.s. binnen. Bijeenkomsten die worden georganiseerd door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), met als doel betrokken leveranciers en audit- en pentestpartijen optimaal te informeren over het jaarlijks uit te voeren ICT-Beveiligingsassessment. Mocht u zich als leverancier, audit- en/of pentestpartij nog niet voor één van deze bijeenkomsten hebben opgegeven, meld u dan alsnog aan. U bent van harte welkom!

Doel van de bijeenkomsten

In oktober en november 2012 zijn gemeenten tijdens de regiobijeenkomsten uitgebreid geïnformeerd over het jaarlijks uit te voeren assessment. Donderdag 21 februari zijn de leveranciers en de audit- en pentestpartijen aan de beurt. Het doel van de beide bijeenkomsten ICT-Beveiligingsassessment DigiD is om leveranciers en audit- en pentestpartijen te informeren over alle ins & outs van het assessment. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de rol en eigen verantwoordelijkheden in het assessment. Verschillende sprekers -Logius, NOREA, de gemeente Nieuwegein en de IBD zelf- komen aan het woord.

Programma

De beide bijeenkomsten worden gehouden op de locatie van het Business Centre Nederland (BCN) te Utrecht. In de ochtend worden de leveranciers meegenomen in de wereld van het ICT-Beveiligingsassessment DigiD en in de middag worden alle audit- en pentestpartijen geïnformeerd. Het programma is als volgt:

  • 09.30-12.15 uur: Ochtendbijeenkomst voor leveranciers
  • 12.15-13.15 uur: Netwerklunch voor leveranciers, audit- en pentestpartijen – Geen plaatsen meer beschikbaar!
  • 13.15-16.00 uur: Middagbijeenkomst voor audit- en pentestpartijen

Tussen de middag staat een netwerklunch voor zowel leveranciers als audit- en pentestpartijen op het programma om ervaringen op het vlak van het assessment uit te wisselen.

Meld u aan!

U kunt zich als leverancier, audit- en/of pentestpartij tot uiterlijk vrijdag 15 februari a.s. voor één van beide bijeenkomst aanmelden.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over één van de bijeenkomsten ICT-Beveiligingsdienst DigiD? Stuur deze dan naar info@IBDgemeenten.nl.