Leveranciers ondertekenen Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD tijdens Beurs Overheid en ICT

Tijdens de Beurs Overheid en ICT zijn verschillende leveranciers door de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) uitgenodigd om het Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD te ondertekenen. Het betreft een addendum dat voor leveranciers interessant is om te ondertekenen, aangezien ook zij een cruciale rol hebben in het jaarlijks uit te voeren ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

De leveranciers die morgen al het Addendum ondertekenen zijn onder meer Brein, Green Valley, Kodision, Circle Software, Centric, KPN Lokale Overheid, Excellence, Qmatic Holland B.V., Atos Origin.

Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD

Het Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD, op de reeds bestaande ‘KING Samenwerkingsovereenkomst Gebruikersverenigingen/Samenwerkingsverbanden & Leveranciers’, bekrachtigt onder meer de samenwerking tussen de verschillende partijen.

En kan daarnaast positief bijdragen aan een vroegtijdige start en een goede voorbereiding van het jaarlijks uit te voeren ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

Tekenmoment; locatie en tijdstip

Het tekenmoment vindt plaats op woensdag 24 april om 13:00 uur bij de stand van KING op de Beurs Overheid en ICT. U kunt deze stand vinden bij het overheidspaviljoen ‘Samenwerken aan een slimme overheid’. Het paviljoen ligt voor de theaterzalen.

Het adres waar de Beurs Overheid en ICT wordt gehouden, is:
Jaarbeurs Utrecht, Hal 1
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht

Aanmelden voor de Beurs Overheid en ICT

Mocht u als leverancier ook morgen willen deelnemen aan het tekenmoment in Utrecht dan horen we dat graag. U bent van harte welkom!

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over het tekenmoment of over het Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD, dan kunt u uw vraag mailen naar info@IBDgemeenten.nl