Meld u nu aan voor de IBD-regiobijeenkomsten ‘Aansluiten bij de IBD’

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) organiseert in 2014 ook weer meerdere  regiobijeenkomsten waarbij het onderwerp ‘officieel’ aansluiten bij de IBD centraal staat. Op dit moment zijn er al zes bijeenkomsten gepland. De bijeenkomsten vinden plaats in Nieuwegein (20 februari), Goes (27 februari), Breda (11 april), Leeuwarden (15 april), Den Haag (13 mei) en Nijmegen (19 mei). De exacte locatie wordt z.s.m. bekendgemaakt.

Programma

Tijdens de regiobijeenkomsten die om 9.30 uur starten en rond de klok van 13.00 uur afgelopen zijn, nemen wij u als gemeente mee in het dienstverleningsportfolio van de IBD. En uiteraard in nut en noodzaak van een officiële aansluiting bij de IBD. Bovendien zullen alle stappen van het aansluitproces, vier in getal, uitgebreid aan bod komen en krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen. En… aan te sluiten bij de IBD.

Gelijktijdig aansluiten bij de IBD?

Wilt u uw gemeente gelijk aansluiten bij de IBD, dan kan dat uiteraard ook. En wel tijdens het laatste programmaonderdeel. Hierin vinden namelijk de zogenaamde aansluitgesprekken met de verschillende gemeenten plaats. U heeft overigens niet alleen de mogelijkheid om tijdens de regiobijeenkomst de eerste stap in dit aansluitproces te zetten, namelijk het benoemen van de Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB/ zie hiervoor het formulier op onze website). U kunt tijdens de bijeenkomsten ook gelijk de andere drie stappen van het aansluitproces doorlopen. Dit vergt enige voorbereiding voorafgaand aan de bijeenkomst. U kunt hiervoor de betreffende formulieren downloaden  op onze website, deze invullen en ondertekend meenemen naar de regiobijeenkomst. Het betreft de formulieren m.b.t. de Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB, stap 2), het formulier m.b.t. het overzicht van uw gemeentelijke IP-adressen en URL’s (stap 3) en uw gemeentelijke ICT-foto (stap 4). Ook als u de formulieren nog niet heeft laten ondertekenen kunt u alvast aan de aansluitgesprekken deelnemen.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die zich willen aansluiten bij de IBD en meer over het aansluitproces te weten willen komen. Specifiek betreft dit zowel degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO) alsook de verantwoordelijken op dit vlak (gemeentesecretaris of CIO).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten door een mail te sturen aan aansluiten@IBDgemeenten.nl. Wilt u meer informatie over het aansluitproces, dan kan dat. Kijk op onze website of bij onze Aansluitdocumenten op de website.

Meer informatie?

Wilt u nu al aansluiten bij de IBD? Of heeft u vragen over de regiobijeenkomsten? De IBD beantwoordt deze graag via aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.