Meld uw gemeente voor 25 april aan als deelnemer aan de Ondersteuningsovereenkomst met Microsoft

Op 9 april is op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven (G5), de IBD en de VNG, een ondersteuningsovereenkomst gesloten met Microsoft betreffende de migratie van Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003. Maakt ook uw gemeente nu nog gebruik van Windows XP, Exchange 2003 of Office 2003? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan deze overeenkomst. Overigens kunnen ook andere decentrale overheden zoals waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen (GR) van deze overeenkomst gebruik maken.

Deelnemen?

De IBD raadt alle gemeenten, die nog Windows XP gebruiken en zich nog niet hebben aangemeld, aan ook deel te nemen aan deze ondersteuningsovereenkomst. Gemeenten en decentrale overheden hebben nog tot en met 25 april de tijd om zich bij de IBD aan te melden voor deelname. Om 17.00 uur sluit de inschrijvingstermijn.

Hulp gevraagd

Wij willen u vragen als gemeente om de GR te attenderen op dit bericht met het verzoek om te reageren richting de IBD voor 25 april aanstaande. Voor een GR is een specifieke participatieovereenkomst van toepassing, deze kan worden opgevraagd bij de IBD.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor deelname door een mail te sturen naar info@IBDgemeenten.nl.
Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl  of bel 070 373 8011.