Nationaal Respons Netwerk van start; ook de IBD is partner

Met de oprichting van het Nationaal Respons Netwerk (NRN) is weer een stap voorwaarts gezet op het vlak van digitale weerbaarheid. De Belastingdienst,  SURFnet, Defensie CERT (DefCERT), de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en het NCSC hebben zich vandaag als eerste partijen aan het NRN gecommitteerd. Dat betekent dat er bij toekomstige grootschalige cybersecurity-incidenten snel en effectief kan worden gereageerd, door kennis en capaciteiten van de verschillende publiek en private partners te bundelen. Het NRN wordt de komende periode  uitgebreid met andere publieke en private partners.

Online veiligheid

Juist omdat online veiligheid in Nederland geen zaak is van één partij, is het van belang dat overheid en bedrijfsleven slim samenwerken om van Nederland de meest open en veilige online samenleving te maken. Het Nationaal Respons Netwerk is een actiegericht netwerk van organisaties die geloven in het belang van deze samenwerking en die hierin willen investeren. Door gezamenlijke werkafspraken te maken, informatie te delen en te investeren in opleidingen, oefeningen, stages en productontwikkeling, bouwen ze aan een krachtig netwerk dat er staat als het onverhoopt mis gaat.

Het NCSC vervult hierbij de rol van coalitievormer en facilitator van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het netwerk.

Deelname IBD aan NRN

 “Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid op informatieveiligheidsvlak, als individuele organisaties en als overheidslaag. De oprichting van de IBD en de Resolutie Informatieveiligheid van de VNG zijn hier voorbeelden van. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de overheids- en private ketens waaraan gemeenten deelnemen. Deelname van de IBD aan het NRN is een logisch onderdeel hiervan”, aldus Nausikaä Efstratiades, hoofd van de IBD.

Meer informatie?

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van het NCSC. Heeft u vragen na het lezen van dit bericht? Dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.