NCSC publiceert factsheet over berichtenapps

Openbare berichtenapps zorgen voor snelle communicatie en het efficiënt delen van informatie. Wat betekent het gebruik van berichtenapps voor uw organisatie? De nieuwe factsheet van het NCSC gaat in op de risico’s die het gebruik van berichtenapps met zich meebrengen.

De factsheet is bedoeld voor informatiebeveiligers van middelgrote tot grote organisaties en goed bruikbaar voor gemeenten. Het NCSC adviseert u te bezien welke berichtenapp u het beste kunt gebruiken, rekening houdend met uw eigen interne beveiligingsbeleid.

In de BIG staat dat draagbare computers en communicatievoorzieningen voorzien moeten zijn van de geschikte beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen risico’s van gebruik. Dat is precies waar deze handreiking van het NCSC ook over gaat. Een nadere duiding van de risico’s en dingen waarmee gemeenten rekening moeten houden.

11.7.1 Draagbare computers en communicatievoorzieningen

Er behoort formeel beleid te zijn vastgesteld en er behoren geschikte beveiligingsmaatregelen te zijn getroffen ter bescherming tegen risico’s van het gebruik van draagbare computers en communicatiefaciliteiten.

FAQ
Waar moet ik rekening mee houden als ik diensten als WhatsApp, Twitter, Facebook, iMessage en Instagram wil gebruiken als gemeente?

Op dit moment zijn er meerdere gemeenten die een veilige en makkelijke manier zoeken voor communicatie. Door Bits of Freedom (BOF) is een onderzoek gedaan naar de meest bekende chat applicaties en hoe deze omgaan met veiligheid en privacy. BOF heeft een mooie tabel/factsheet gemaakt over de verschillende applicaties en deze in detail vergeleken. Deze factsheet is op de volgende link te vinden: https://toolbox.bof.nl/playlist/mobiel/4/

Voor het gebruik van Twitter, Facebook en andere social media is maar één restrictie voor gemeenten van toepassing. Deze ligt op het publiceren van persoonsgegevens. U zult bij het plaatsen van berichten op social media altijd de privacy van de burger moeten waarborgen.