Nieuwe iVeiligheidsapp Taskforce BID helpt bestuurders om stuur te zetten op informatieveiligheid

De Taskforce BID heeft een iVeiligheidsapp voor smartphone en tablet gelanceerd. Omdat overheden en dus ook gemeenten steeds meer digitaal werken en daarbij gegevens digitaal uitwisselen, is het belangrijk dat gemeenten zorgvuldig met deze gegevens omgaan. En de eventuele risico’s op informatieveiligheidsvlak goed in beeld hebben. De gemeentelijke systemen moeten veilig zijn en weerstand kunnen bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. Met de iVeiligheidsapp biedt de Taskforce BID bestuurders, topmanagers en medewerkers concrete handvatten voor het stellen van de juiste vragen over informatieveiligheid. De App is ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

iBewustzijn Overheid

De iVeiligheidsapp van de Taskforce BID loopt vooruit op de campagne iBewustzijn Overheid van het ministerie van BZK. Met deze campagne wordt het thema informatieveiligheid extra belicht en worden de alertheid, kennis en vaardigheden op dit gebied verder vergroot. De campagne start 27 oktober, gelijktijdig met de campagneweek Alert Online, een samenwerkingscampagne tussen overheid, bedrijfsleven en de publieke sector om het bewustzijn op dit thema te vergroten.

Gratis downloaden

De iVeiligheidsapp is vanaf nu gratis te downloaden in de iOS Appstore en de Android Playstore.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de iVeiligheidsapp zie de website van de Taskforce BID. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl  of 070 373 8011.