Nieuwe operationele producten BIG beschikbaar

Op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ontwikkelt de IBD operationele producten behorend bij de BIG. Met behulp van deze operationele producten kan iedere gemeente tot implementatie van de BIG overgaan. Inmiddels heeft de IBD zo’n 20 producten ontwikkeld en online gezet. De producten vindt u zowel op onze website als op de community (werkvorm). Dat doen we overigens niet alleen, maar met behulp van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) en natuurlijk een groot aantal betrokken gemeenten die de producten reviewen voordat ze definitief worden. Ook vandaag zijn er weer drie nieuwe producten verschenen: Inkoop- voorwaarden en Informatiebeveiligingseisen, Handreiking CISO Functieprofiel en Bewerkersovereenkomst.

Aanleiding voor een operationele variant van de BIG

Met de totstandkoming van de BIG is een belangrijke stap voorwaarts gezet op het vlak van informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke markt. Uiteraard pas met echt succes wanneer elke gemeente de BIG ook daadwerkelijk heeft geïmplementeerd. Met de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’, die tijdens de BALV van 29 november 2013 door een grote meerderheid van de stemmen door gemeenten is aangenomen, onderschrijft iedere gemeente het informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van de BIG. De operationele producten van de BIG helpen bij deze implementatie.

Review proces

De operationele producten en templates van de BIG worden stapsgewijs ontwikkeld en aangeboden aan gemeenten. De ontwikkeling is in samenwerking met een groot aantal gemeenten tot stand gekomen. Inmiddels zijn een groot aantal producten gereviewd en zijn de definitieve versies van deze producten nu beschikbaar op de website van de IBD en in bewerkbaar format op de IBD-community. Benieuwd naar de hele lijst van producten?

Producten BIG downloaden?

Mocht u als gemeente de operationele producten willen ontvangen dan kan dat uiteraard. Download hier de producten.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl  of 070 373 8011.