Nieuws

Ransomware steeds geavanceerder maar preventiemaatregelen wijzigen niet

Ransomware steeds geavanceerder maar preventiemaatregelen wijzigen niet

Ransomware wordt steeds geavanceerder. In zowel de manier van besmetting als de manier waarop schade wordt aangericht. De manier van aanvallen (de aanvalsvector) wijzigt steeds maar blijft ongericht. Eerst gingen de besmettingen vooral via e-mails, bijlages, daarna via het netwerk..

Lees verder
28 juni 2017
Resultaten 0-meting SIEM / SOC en TI: verhogen digitale weerbaarheid door detectie en preventie

Resultaten 0-meting SIEM / SOC en TI: verhogen digitale weerbaarheid door detectie en preventie

Eind vorig jaar is de IBD met een verkenning gestart naar de mogelijkheden om ICT omgevingen te monitoren (SIEM/SOC) en om dreigingsinformatie uit te wisselen (Threat Intelligence). De IBD verwacht dat uitbreiding hierop nodig is om de digitale weerbaarheid bij..

Lees verder
23 juni 2017
De IBD bij uw gemeentelijke CISO-overleg?

De IBD bij uw gemeentelijke CISO-overleg?

Een van de kerntaken van de IBD is het faciliteren van kennisdeling en kennisvermeerdering. Gemeenten kunnen kennis en ervaringen uitwisselen via o.a. de IBD-community en de regiobijeenkomsten. De IBD sluit waar mogelijk ook graag aan bij initiatieven van gemeenten zelf…

Lees verder
22 juni 2017
Aan de slag met privacy

Aan de slag met privacy

Een datalek zette in april 2016 de gemeente Amersfoort op scherp. Sindsdien investeert de gemeente flink in het op orde krijgen van haar privacybeleid. Systemen worden aangepast, organisatorische maatregelen genomen en er wordt gewerkt aan het privacy- en informatieveiligheidsbewustzijn van..

Lees verder
12 juni 2017
Online magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden begin 2017

Online magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden begin 2017

Halfjaarlijks doet het Forum Standaardisatie een meting van de implementatie van Informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties. Forum Standaardisatie heeft de meting gepubliceerd als online magazine. Voor de meting worden ruim 550 domeinen van overheidswebsites getest. Inhoudelijk verzorgen Larissa Zegveld, voormalig directeur van..

Lees verder
6 juni 2017
Serie ondersteuningsproducten voor open standaarden

Serie ondersteuningsproducten voor open standaarden

Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt een ‘pas-toe-of-leg-uit’ verplichting. Dit betekent dat organisaties bij inkoop van ICT-systemen en -diensten boven € 50.000 moeten vragen naar de relevante open standaarden op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie. In..

Lees verder
23 mei 2017
Crisismanagement bij datalek

Crisismanagement bij datalek

Een datalek vraagt om crisismanagement, leerden ze bij de gemeente Medemblik. Daar moet je mee omgaan zoals met een grote brand. Gemeentesecretaris Wouter Slob en afdelingshoofd Strategie en Organisatie Niels Ooijevaar vertellen op Platform O wat er gebeurde na een..

Lees verder
22 mei 2017
IBD vraagt medewerking gemeenten aan onderzoek van de Erasmus universiteit

IBD vraagt medewerking gemeenten aan onderzoek van de Erasmus universiteit

De IBD vraagt medewerking van gemeenten aan een onderzoek van de Erasmus universiteit. Het doel van het onderzoek is in kaart te brengen hoe bewust medewerkers van overheden zijn van bedreigingen binnen het ICT domein, er is reeds veel onderzoek..

Lees verder
17 mei 2017
IBD publiceert factsheets over e-mailbeveiliging: STARTTLS en DANE

IBD publiceert factsheets over e-mailbeveiliging: STARTTLS en DANE

De IBD heeft een nieuwe factsheet uitgebracht in de serie over open standaarden. In de nieuwe factsheet worden de standaarden STARTTLS en DANE toegelicht. Er is een korte versie en een uitgebreide versie met meer technische informatie van de factsheet..

Lees verder
17 mei 2017
CIP-cast over rol en taken NCSC en IBD

CIP-cast over rol en taken NCSC en IBD

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ondersteunen organisaties bij incidenten op het gebied van informatiebeveiliging. Maar wie doet nu wat en wat mag je van welke organisatie verwachten? NCSC richt zich daarbij primair op het Rijk..

Lees verder
24 april 2017