Nog niet aangesloten bij de IBD? Sluit uw gemeente dan tijdig aan!

Alle gemeenten dienen vóór eind 2014 ‘officieel’ aangesloten te zijn bij de IBD. Door uw gemeente ‘officieel’ aan te sluiten bij de IBD, waarborgt u de informatiebeveiliging binnen uw gemeente. Met het doorlopen van stap 1 en stap 2 van het aansluitproces kan uw gemeente zich nog vóór het einde van 2014 ‘officieel’ aansluiten bij de IBD.

Waarom tijdig aansluiten?

Het aansluiten bij de IBD vormt een onderdeel van de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. Met het aannemen van deze Resolutie heeft elke gemeente zich verantwoordelijk gesteld voor de informatieveiligheid binnen de gemeente. Wanneer uw gemeente zich aansluit bij de IBD wordt er gemeente-specifieke ondersteuning aangeboden op het gebied van informatiebeveiliging, in geval van incidenten en crisissituaties. Als aangesloten gemeente kan de IBD uw gemeente sneller van informatie voorzien over een dreiging op informatiebeveiligingsvlak voor uw gemeente, of als er preventieve maatregelen genomen dienen te worden om een incident te voorkomen.

Meer informatie?

Wilt u zich ‘officieel’ aansluiten bij de IBD of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.