Ondersteuningsovereenkomst Windows XP met Microsoft t.b.v decentrale overheden

Gemeenten die nog gebruik maken van Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003 kunnen aansluiten bij een ondersteuningsovereenkomst met Microsoft. De ondersteuningsovereenkomst met Microsoft is een initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven (G5), de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de VNG. Ook provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen kunnen zich aansluiten bij de ondersteuningsovereenkomst.

Deelnemende gemeenten en andere decentrale overheden dragen ieder een financiele vergoeding bij. De overeenkomst staat ten dienste van alle decentrale overheden die nog een migratiepad hebben open staan voor resterende systemen draaiend onder Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003. De huidige contracten van gemeenten en andere decentrale overheden betreffende de ondersteuning op Windows XP,  Exchange 2003 en Office 2003 in de periode na 8 april, worden bij deelname ondergebracht onder de voorwaarden van deze nieuwe ondersteuningsovereenkomst.

De eerste twee gemeenten die deel gaan nemen aan de ondersteuningsovereenkomst zijn Groningen en Almere. Deze beide gemeenten hebben elk eerder al een contract met Microsoft afgesloten. Dat contract wordt nu vervangen door de ondersteuningsovereenkomst.

Het initiatief van de G5, de IBD en de VNG is geheel in lijn met de nauwe samenwerking die gemeenten al hebben op het vlak van informatieveiligheid en informatiebeveiliging. Een samenwerking die steeds hechter wordt aangezien juist bij informatieveiligheid geldt: de gemeentelijke ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Concrete voorbeelden van deze samenwerking zijn: de oprichting van de IBD, de ontwikkeling van de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) en het aannemen door gemeenten van de VNG Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG eind 2013.

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nlof bel 070 373 8011.