Ondertekening Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD tijdens Overheid en ICT Beurs

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten heeft leveranciers uitgenodigd om tijdens de Overheid & ICT Beurs het speciaal ontwikkelde ‘Addendum ICT-Beveiligingsassessment DigiD’ te ondertekenen. Het betreft een addendum op de reeds bestaande ‘KING Samenwerkingsovereenkomst Gebruikersverenigingen/ Samenwerkingsverbanden & Leveranciers’. Deze overeenkomst bekrachtigt de samenwerking tussen KING, gemeenten, gebruikersverenigingen en leveranciers.

De aanleiding voor het addendum

Zoals bekend, heeft voormalig minister Spies in oktober 2011 de maatregel aangekondigd dat alle DigiD gebruikende gemeenten jaarlijks een ICT-Beveiligingsassessment DigiD moeten uitvoeren.

Uit de Impactanalyse ICT-Beveiligingsassessment DigiD van vorig jaar blijkt onder meer dat het gehele assessmentproces tijdrovend is. Kortom, een vroegtijdige start en een goede voorbereiding door zowel de gemeente als door leveranciers kan bijdragen aan een versnelling hiervan. Het addendum waarin tevens werkafspraken aangaande het assessment staan uitgewerkt, kan hieraan mede positief bijdragen.

Het tekenmoment

Tijdens het congres Overheid & ICT worden voor de leveranciers die het addendum willen tekenen een officieel tekenmoment georganiseerd. En wel op woensdag 24 april. Tijdstip en exacte locatie worden z.s.m. bekend gemaakt.

Leveranciers die het Addendum ICT-Beveiligingsassessment ook willen ondertekenen, maar niet tijdens het tekenmoment op woensdag 24 april aanwezig kunnen zijn, zijn van harte welkom om het Addendum op een ander moment te ondertekenen. Neem hiervoor contact op met de Informatiebeveiligingsdienst via info@IBDgemeenten.nl.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via info@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.