Ondertekening ‘IBD-Addendum’ tijdens leveranciersdag KING

De IBD heeft ICT-leveranciers uitgenodigd om tijdens de laatste reguliere leveranciersdag van KING op 7 november aanstaande, het ‘IBD-Addendum’ te ondertekenen. Het betreft een addendum op het reeds bestaande ‘KING Convenant’. Dit KING-Convenant bekrachtigt de samenwerking tussen de IBD, KING, gemeenten, gebruikersverenigingen en leveranciers. Doel van dit addendum is het vastleggen van afspraken tussen leveranciers en de IBD teneinde de informatiebeveiliging van gemeenten te bevorderen.

Eerste ondertekenaars

De IBD heeft afgelopen zomer met de belangrijkste leveranciers voor gemeenten gesproken en naar aanleiding hiervan zijn gezamenlijke afspraken gemaakt omtrent ondersteuning aan gemeenten. Wilt u het addendum inzien? Dat kan: IBD-Addendum.

De eerste ICT-leveranciers die gaan tekenen op 7 november zijn de volgende leveranciers: Centric, TOG, PinkRoccade Local Government, KPN Lokale Overheid, MetaObjects en SIM Groep.

Het tekenmoment

Tijdens de leveranciersdag is er voor de leveranciers die het addendum willen tekenen een tekenmoment georganiseerd. Wilt u als leverancier het addendum ook ondertekenen? Dan bent u van harte welkom om dit op 7 november te doen. Leveranciers die niet op 7 november aanwezig kunnen zijn, zijn van harte welkom om het addendum op een ander moment te ondertekenen. U hiervoor in beide gevallen contact opnemen met de IBD via info@IBDgemeenten.nl.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? De IBD beantwoordt deze graag via info@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.