Ook aandacht voor informatieveiligheid bij de Raad op Zaterdag

In de Eenhoorn in Amersfoort vond zaterdag 25 januari jl. de Raad op Zaterdag plaats, een congres voor raadsleden over de decentralisaties in het sociaal domein. De organisatie was in handen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Actieprogramma Lokaal Bestuur, in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Raadslid.NU. Tijdens het plenaire programma, was het woord aan minister Plasterk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Plasterk ging dieper in op de veranderende rol van raadsleden met de decentralisaties in het vooruitzicht en de zorg die gemeenten hierover hebben uitgesproken.

Na het plenaire programma gingen de deelnemers uiteen voor deelname aan verschillende workshops die in het teken stonden van de decentralisaties. Hier werd ook de toezichthoudende rol op de informatie uitwisseling tussen professionals belicht met aandacht voor privacy, informatiebeveiliging en informatieveiligheid. Hans Versteeg, projectleider bij de VNG, ging hier in op de onlangs aangenomen resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. “Het is gek dat in elke fractie een financieel specialist zit en in bijna geen enkele fractie een informatiespecialist. Terwijl ook gemeentehuizen gehackt worden en de privacy van burgers in het geding kan zijn”, aldus Versteeg.

Informatiemarkt

Gedurende de hele dag konden raadsleden terecht op de informatiemarkt. Daar werd ook de IBD-krant ‘Informatiebeveiliging in beeld’ van de IBD uitgedeeld. De krant geeft een doorkijk op het onderwerp informatiebeveiliging bij gemeenten, mede aan de hand van een aantal inspirerende interviews met gemeentelijke bestuurders en ICT-verantwoordelijken. Met als speciaal accent, de ervaringen van enkele gemeenten met het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

Dat raadsleden het belangrijk vinden dat er vanuit de gemeente blijvend aandacht is voor informatieveiligheid, bleek wel uit de verschillende gesprekken met (kandidaat-)raadsleden. Frâns Boersma, raadslid voor de gemeente Kolummerland: “Ik vind het belangrijk dat wij als gemeente zorgvuldig met alle persoonsgegevens omgaan en dat we ons ook meer bewust zijn van mogelijke risico’s”.

Meer informatie?

Bent u ook geïnteresseerd in de krant, maar  heeft u deze nog niet ontvangen? Geen probleem, lees hier de krant ‘Informatiebeveiliging in beeld’ op onze website. Een papieren krant opvragen kan natuurlijk ook.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.