Pas als gemeente op voor cryptoware!

De politie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwen voor de opkomst van een nieuwe vorm van cybercrime; cryptoware. Wat houdt cryptoware in? Bij cryptoware worden, door middel van malware, (bedrijfs)bestanden ‘gegijzeld’ en wordt om losgeld gevraagd. Tot voor kort werden besmettingen met cryptoware uitsluitend in het buitenland waargenomen. Inmiddels zijn de eerste Nederlandse slachtoffers gesignaleerd. Met name het MKB en gemeenten kunnen vatbaar zijn voor besmetting met cryptoware.

Cryptoware voorkomen

De enige manier om een besmetting met cryptoware te voorkomen of de gevolgen te minimaliseren is het nemen van voorzorgsmaatregelen. Om te voorkomen dat cryptoware op grote schaal verspreid wordt in Nederland, brengt de politie een bestuurlijk advies uit om bedrijven en overheden te waarschuwen voor het fenomeen cryptoware. U vindt dit advies op de website van de IBD. Het advies bevat een uitleg van het fenomeen cryptoware en een advies hoe organisaties, dus ook gemeenten, zich hier het best tegen kunnen wapenen. Dit advies is door het NCSC in samenwerking met Team High Tech Crime van de politie opgesteld.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen na het lezen van dit bericht, dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.