Regiobijeenkomst ‘Aansluiten bij de IBD’ in Apeldoorn druk bezocht!

Ditmaal stond Oostelijk Nederland op de planning voor de tweede regiobijeenkomst ‘Aansluiten bij de IBD’. Afgelopen woensdag, 4 december, werd de tweede bijeenkomst gehouden in Apeldoorn. Met als leuk detail; Apeldoorn is ook één van de pilot gemeenten die zich reeds hebben aangemeld bij de IBD. Ook in deze regio was er een grote opkomst, ruim 50 gemeenten hadden zich ingeschreven voor de bijeenkomst. Hans Brouwer, wethouder van Apeldoorn en portefeuillehouder op het vlak van onder meer Informatievoorziening, opende de bijeenkomst. De wethouder gaf aan “dat informatiebeveiliging inmiddels een echt vak is geworden, en hiermee niet alleen meer iets is voor techneuten en ICT-ers. Gemeente Apeldoorn wil mede daarom graag voorop lopen op het vlak van ontwikkelingen aangaande informatiebeveiliging.”

IBD-aansluitproces

Tijdens deze tweede regiobijeenkomst is gesproken over de doelen en dienstverlening van de IBD. Een dienstverleningsportfolio gericht op informatiebeveiliging waar iedere gemeente in algemene zin gebruik van kan maken. Om ervoor te zorgen dat de IBD een goede invulling kan geven aan haar dienstverlening als ondersteuner van specifieke gemeenten, is het van belang dat alle gemeenten aangesloten zijn bij de IBD. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld dat uitgebreid is toegelicht tijdens de bijeenkomst. De IBD heeft een aantal factsheets ontwikkeld, die zowel het aansluitproces als elke stap daarbinnen uitgebreid toelichten. Alle aanwezige gemeenten hebben deze factsheets ook uitgereikt gekregen. U kunt de factsheets uiteraard ook terugvinden op de website van de IBD.

Bovendien zijn tijdens de bijeenkomst alle stappen van het aansluitproces, vier in getal, uitgebreid aan bod gekomen. De aanwezige gemeenten kregen volop de gelegenheid om vragen te stellen. We hebben deze vragen ook voor u op schrift gezet, u kunt deze terugvinden onder de veel gestelde vragen op onze website

Aansluitgesprekken

Als afsluiting van de regiobijeenkomst, vond na de lunch het laatste programmaonderdeel plaats: concreet aansluiten bij de IBD. Hierin zijn de ‘officiële’ aansluitgesprekken met een groot aantal verschillende gemeenten gevoerd. Deze gemeenten hadden vooraf op het inschrijfformulier aangegeven dat zij direct wilden aansluiten tijdens de regiobijeenkomst.

Meer informatie?

Na de laatste regiobijeenkomst op 11 december wordt de presentatie van de regiobijeenkomst beschikbaar gesteld op de IBD-website. Mocht u als gemeente willen aansluiten bij de IBD, dan kan dat uiteraard. Download de aansluitdocumenten via onze website of mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.