Resolutie Informatieveiligheid door gemeenten aangenomen

Afgelopen vrijdag 29 november 2013, heeft in Utrecht de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van VNG plaatsgevonden. Een vergadering die dit keer werd gecombineerd met de VNG-Bestuurdersdag. Tijdens de BALV is instemming gevraagd aan gemeenten voor de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. De resolutie werd aangenomen met een grote meerderheid van stemmen. Dit betekent dat iedere gemeente onderschrijft informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), die eerder dit jaar is ontwikkeld door de IBD. Verder stelt de Resolutie dat gemeenten informatieveiligheid zowel bestuurlijk als ambtelijk borgen en transparant maken voor burgers, bedrijven en ketenpartners.

Benieuwd naar de Resolutie?

Meer weten over de Resolutie? Lees dan meer op de website van VNG.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.