September 2013, Regiobijeenkomsten ICT-Beveiligingsassessment DigiD

In september 2013 zal  door de IBD een drietal regiobijeenkomsten ‘ICT-Beveiligingsassessment DigiD’ voor gemeentelijke contactpersonen worden georganiseerd. Niet alleen om gemeenten die nog niet zijn begonnen aan het assessment een constructief ‘duwtje in de rug’ te geven. Uiteraard ook om gemeenten die al volop in het assessmentproces zitten op de hoogte te brengen van de learnings die bij de Koplopergemeenten zijn opgedaan. Bovendien zal tijdens de bijeenkomsten een update worden gegeven over de gezette en te zetten stappen van de IBD. Er zal uiteraard volop gelegenheid zijn om vragen te stellen.

In augustus ontvangt u een uitnodiging per e-mail en kunt u zich aanmelden via de het aanmeldingsformulier op de website van de IBD. De drie data en locaties zijn als volgt:

  • Regiobijeenkomst 1: 16 september 2013, locatie Stadhuis Zwolle
  • Regiobijeenkomst 2: 17 september 2013, locatie Stadhuis Eindhoven
  • Regiobijeenkomst 3: 23 september 2013, locatie Concern Congres Centrum Amsterdam

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.