Slotconferentie Leercommunity Informatieveiligheid

Op donderdag 9 oktober a.s. vindt in Fort Voordorp te Groenekan de slotconferentie plaats van de Leercommunity Informatieveiligheid. De conferentie is bestemd voor bestuurders, directeuren, CISO’s en lijnmanagers werkzaam bij gemeenten die aangesloten zijn bij Dimpact of GovUnited en draagt bij aan het verder professionaliseren en verankeren van informatieveiligheid binnen gemeenten. Bij voldoende beschikbaarheid zijn ook deelnemers van andere gemeenten welkom voor deelname aan de slotconferentie. De leercommunity is een initiatief van Dimpact, Govunited, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID).

Leercommunity Informatieveiligheid

Informatieveiligheid vraagt om continue aandacht. Zeker nu de landelijke politiek digitale overheidsdienstverlening als speerpunt heeft gekozen en  decentralisaties steeds verder hun intrede doen. Daarmee is steeds meer privacygevoelige informatie aan uw gemeente toevertrouwd. Het afgelopen jaar hebben verschillende leden van Dimpact en Govunited deelgenomen aan de ‘Leercommunity Informatieveiligheid’ en kennis aangereikt gekregen om informatieveiligheid in de eigen gemeentelijke organisatie concreet vorm te geven. De kennis die tijdens deze vier sessies is opgedaan, staat centraal tijdens deze slotconferentie. Thema’s als de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), risicomanagement, bewustwording en verankeren van informatieveiligheid passeren daarbij de revue.

Programma

Er is een uitgebreid programma samengesteld met onder andere een inspirerende lezing over Informatieveiligheid, een live hackdemonstratie, gevolgd door een tweetal rondes met workshops. Na een plenaire terugkoppeling wordt het programma afgesloten met een netwerkborrel. Uitgebreide informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op de campagnepagina over de leercommunity.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl  of 070 373 8011.