Staatssecretaris Klijnsma roept gemeenten op tot beveiliging van informatie

In een brief van 18 juli jl. door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan het College van Burgemeester en Wethouders (college van B&W), roept zij het college op om direct maatregelen te treffen als de informatiebeveiliging van via Suwinet verkregen gegevens tekortschiet binnen de gemeente. Staatssecretaris Klijnsma stelt in haar brief: “Burgers in een gemeente moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens die zij aan de gemeente hebben toevertrouwd. Dit vraagt om bestuurlijke aandacht en structurele agendering van het onderwerp in het College van B&W.” Aanleiding voor deze oproep is een onderzoek van de Inspectie SZW naar de beveiliging van Suwinet door gemeenten.

Verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging

Door het aannemen van de Resolutie, ‘Informatieveiligheid randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ hebben gemeenten zich verantwoordelijk gesteld voor informatiebeveiliging binnen hun gemeente. Het aansluiten van elke gemeente bij de IBD is hier onderdeel van. De IBD roept nog niet aangesloten gemeenten dan ook van harte op om zich vóór eind 2014 ‘officieel’ aan te sluiten bij de IBD en stap 1 en 2 in het aansluitproces te doorlopen alsmede de BIG te implementeren binnen de gemeente.

Meer informatie?

Wilt u zich ‘officieel’ aansluiten bij de IBD of heeft u vragen over aansluiten? Stuur dan een e-mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.