Start 2014 bewust! Gebruik de presentatie Bewustwording Informatiebeveiliging.

Om het nieuwe jaar veiligheidsbewust te beginnen heeft de IBD een nieuw product ontwikkeld, de presentatie ‘Bewustwording Informatieveiligheid bij gemeenten’. Dit als onderdeel van de reeks producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Deze reeks aan producten komt mede tot stand dankzij de steun van de Taskforce Bestuur en informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID). De presentatie is een praktisch product voor alle gemeenten. En ook voor andere organisaties. Een product gericht op het verhogen van het bewustzijn op informatiebeveiligingsvlak.

Bewustwording

Bewustwording is uiteraard van essentieel belang wanneer het gaat om informatiebeveiliging. Een gemeente kan nog zo veel technische maatregelen nemen, wanneer medewerkers er niet naar handelen hebben deze maatregelen uiteindelijk aanzienlijk minder effect. De gebruiker ziet niet altijd het belang in van informatiebeveiliging. Zo worden wachtwoorden vergeten of op een Post-it onder het toetsenbord geplakt, computers en/of laptops onbeheerd achtergelaten en bezoekers niet begeleid naar de uitgang van een pand.

Doel

De presentatie is bedoeld voor iedere medewerker binnen de gemeente. Met als doel om alle medewerkers bewust te maken van de informatiebeveiligingsrisico’s die de gemeente loopt en ook van de wijze waarop zij zich hiertegen kan beschermen. Elke gemeente kan de presentatie overigens aanpassen naar de eigen gemeentelijke situatie. De BIG en het Informatiebeveiligingsbeleidsplan, ook een operationeel product van de BIG, zijn als uitgangspunt genomen voor de presentatie.

Producten BIG downloaden?

Mocht u als gemeente meer operationele producten willen ontvangen dan kan dat uiteraard. Download de documenten op onze community als u de documenten nog gemeente-specifiek wilt maken. Of kijk onder downloads op de website van de IBD, daar vindt u de producten als PDF. Bent u nog geen nog geen lid van deze community, meld u hiervoor dan aan. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.