Stop met gebruik Windows XP

De media staan inmiddels bol van de berichten over Windows XP, of eigenlijk over het belang van het stoppen met Windows XP. Vorig jaar heeft de IBD in haar berichtgeving al aangegeven waarom het migreren naar een andere omgeving vanuit Windows XP van belang is, ook voor gemeenten. De IBD zet de feiten nog een keer op een rij.

Voorkomen is beter dan genezen

Op 8 april 2014 stopt Microsoft met het uitbrengen van updates voor Windows XP. Het besturingssysteem, dat stamt uit 2001, krijgt dan de status ‘end-of-life’. Dat betekent dat nieuw ontdekte beveiligingslekken in Windows XP niet langer worden gedicht. Het NCSC adviseert organisaties en burgers om niet langer Windows XP te gebruiken, maar over te stappen naar een ander besturingssysteem.
Computers die na 8 april nog werken met Windows XP en die op enige manier verbonden zijn met de buitenwereld, zullen kwetsbaar zijn en blijven voor aanvallen van buitenaf. Kwaadwillenden kunnen de nieuw ontdekte beveiligingslekken actief gebruiken om op computers in te breken. Wanneer dat lukt, hebben zij vaak toegang tot alle informatie op computers. E-mails kunnen worden gelezen, of gegevens kunnen worden onderschept. Kortom het is belangrijk dat organisaties, dus ook gemeenten, zo snel als mogelijk migreren. Mocht dat om gegronde redenen niet kunnen voor 8 april, dan geeft het NCSC een aantal handzame tips.
Om een computer met Windows XP ook na april 2014 veilig te kunnen gebruiken, is het belangrijk om verbindingen met de buitenwereld tot een minimum te beperken. Idealiter betekent dit dat deze computer geen verbinding heeft met het internet, niet verbonden is met het kantoornetwerk en dat er geen externe media zoals USB-sticks in worden geplaatst. Is het toch nodig de computer met het kantoornetwerk of het internet te verbinden, gebruik deze verbinding dan alleen voor de strikt noodzakelijke handelingen. Installeer updates voor geïnstalleerde software als deze beschikbaar zijn. Schakel alle niet-noodzakelijke netwerkservices op de computer uit. Monitor de netwerkverbinding actief met een IDS of IPS (Intrusion Detection/Prevention System). Is het gebruik van externe media zoals USB-sticks noodzakelijk, formatteer deze dan voor gebruik op een vertrouwde (andere) computer. Scan gebruikte externe media ook regelmatig, bijvoorbeeld voor elk gebruik, op virussen met een vertrouwde (andere) computer.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Lees dan de factsheet van het NCSC ‘Stop met gebruik Windows XP’. Heeft u nog vragen na het lezen van de factsheet, dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.