Succesvolle IBD- regiobijeenkomst ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’

Ruim 60 gemeentelijke collega’s kwamen afgelopen maandag in het Stadskantoor in Tilburg bij elkaar voor de eerste van een nieuwe reeks van zes regiobijeenkomsten ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’. Deze zes bijeenkomsten bestaan dit keer elk uit diverse sessies waarbij de BIG als hoofdonderwerp van de sessies is gekozen. Dit gezien de merkbare behoefte van gemeenten aan ondersteuning bij de implementatie ervan. Daarnaast laten we zien hoe het implementeren van de BIG u verder kan helpen bij het veilig gebruik van Suwinet. U slaat dus meerdere vliegen in één klap!

Programma

De nieuwe regiobijeenkomsten en specifieke sessies zijn dit keer bestemd voor zowel niet-aangesloten als aangesloten gemeenten, VCIB’s en degenen die binnen een gemeente belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging (CISO/CSO) dan wel de verantwoordelijken op domein-specifiek vlak voor SUWI.

Warm welkom

Vanuit gastgemeente Tilburg heet Rob Bots, ‎strategisch adviseur informatisering, iedereen welkom en geeft de deelnemers een korte schets van informatiebeveiliging in brede zin bij de gemeente Tilburg. Bots: “Het aannemen van de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is een erg goed initiatief. Zorg bij de besluitvorming op informatiebeveiligingsvlak dat je het vooraan goed vastlegt. Het lijkt een open deur, maar dat is het niet. Kijk naar de risico’s, je wordt getoetst op je eigen besluitvorming. Zorg er daarom voor dat je je op de juiste risico’s focust. De BIG is hierbij de leidraad. Je moet het aan de voorkant goed regelen.”

De IBD

Vervolgens heeft Anita van Nieuwenborg de laatste stand van zaken vanuit de IBD toegelicht en een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen voor 2015. Hierna hebben de deelnemers zich verplaatst naar de diverse werksessies met als onderwerpen implementatie BIG, één sessie gericht op kleine en één gericht op  grotere gemeenten, de techniek achter VCIB-meldingen en de implementatie van de BIG voor een veilig gebruik van Suwinet .

Aansluiten bij de IBD

De volledige dienstverlening van de IBD kan door elke gemeente worden afgenomen na een zorgvuldig uitgevoerd aansluitproces. En dat kan ook tijdens een van de nog komende vijf regiobijeenkomsten. Voor nog niet aangesloten gemeenten die tijdens de bijeenkomst willen aansluiten begint het programma om 9.30 uur. Meld ons aub vooraf dat u tijdens de bijeenkomst wilt aansluiten via aansluiten@ibdgemeenten.nl.

Benieuwd wanneer we bij uw gemeente in de buurt zijn?

Bent u geïnteresseerd in de specifieke sessies en/of nog niet aangesloten bij de IBD?  Komende maanden bezoeken wij als IBD meerdere locaties verspreid over het hele land om gemeenten te informeren over specifieke onderwerpen en/of aan te sluiten bij de IBD. De data en locaties van de komende  regiobijeenkomsten ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’ zijn:

  • woensdag 15 oktober 2014, Gemeentehuis, Koningstraat 38 in Arnhem
  • maandag 10 november 2014, Gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden
  • maandag 17 november 2014, Gemeentehuis, Noordersingel 33 in Assen
  • donderdag 4 december 2014, Regiokantoor, Noordendijk 250 in Dordrecht
  • donderdag 11 december 2014, Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Amersfoort

Lees hier meer over het programma.

Aanmelden voor een bijeenkomst?

U kunt zich nu aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Nu al aansluiten of meer informatie?

Bent u nog niet officieel aangesloten bij de IBD? Volg dan het voorbeeld van ruim tweederde van de gemeenten en sluit u gelijk aan bij de IBD tijdens één van de zes bijeenkomsten. Eerder aansluiten kan natuurlijk ook door een mail te sturen naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

 

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.