Succesvolle regiobijeenkomst ‘Aansluiten bij de IBD’ in Groningen

Afgelopen woensdag, 21 mei, heeft de regiobijeenkomst ‘Aansluiten bij de IBD’ plaatsgevonden in Groningen. Het is het een succesvolle bijeenkomst waarbij alle aanwezige gemeenten zijn aangesloten bij de IBD of hun eerste stappen op het aansluitpad hebben gezet.

Groningen en informatieveiligheid

De bijeenkomst is georganiseerd voor Noordelijke gemeenten om meer te weten te komen over de concrete dienstverlening van de IBD en het aansluitproces. De aanwezigen zijn welkom geheten door Klaas van der Wal, Concerndirecteur Bedrijfsvoering: “anderhalf jaar geleden ben ik bij een bijeenkomst van KING geweest waarbij de noodzaak van bewustwording op het vlak van Informatiebeveiliging meer dan duidelijk is geworden. Bewustwording op het vlak van informatiebeveiliging is uiteraard van belang in het primaire proces, maar de vraag is wel, hoe moet dat gebeuren? Burgers mogen ervan uitgaan dat de overheid veilig omgaat met hun gegevens. Zeker nu, we staan immers aan de vooravond van grote veranderingen in het kader van de komende decentralisaties. Hier gaat het om privacygevoelige gegevens die extra eisen stellen aan de beveiliging.” Van der Wal sluit af met een oproep tot aansluiten: ” Aansluiten bij de IBD is belangrijk voor een gemeente omdat dit een onpartijdige partij betreft die te allen tijde de ontwikkelingen in de gaten houdt en zonder commerciële doelstellingen advies geeft en vragen beantwoordt.”

Nog niet ‘officieel’ aangesloten bij de IBD?

Dan raden wij u van harte aan dit wel te doen. Zo kunnen we ook uw gemeente specifieke ondersteuning bieden op het vlak van informatiebeveiliging. Mocht u meer informatie willen over het aansluitproces, dan kunt u zich aanmelden voor de volgende bijeenkomst op 10 juli in Edam-Volendam (Schepenmakersdijk 16, Edam).

Meer informatie?

Wilt u nu al aansluiten bij de IBD? Of heeft u vragen over de regiobijeenkomsten? De IBD beantwoordt deze graag via aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.