Top 10 aan producten Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) bekend!

Op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) is door de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) een vertaalslag gemaakt naar een baseline voor de gemeentelijke markt. Deze Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) betreft op dit moment twee varianten, een Strategische- én een Tactische Baseline. Beide varianten van de BIG zijn nu beschikbaar voor alle gemeenten, zodat door iedere gemeente tot implementatie van de BIG kan worden overgegaan. Twee weken geleden is binnen elke gemeente de gemeentesecretaris en de ICT-verantwoordelijke hierover geïnformeerd.

Top 10 producten Operationele Baseline

Om gemeente nog concreter te ondersteunen ontwikkelen we als IBD samen met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) bovendien een Operationele Baseline. Deze baseline zal bestaan uit concrete producten die we stapsgewijs ontwikkelen en aan gemeenten gaan aanbieden. We hebben aan alle gemeenten twee weken geleden gevraagd welke producten zij als eerste willen ontvangen. We hebben een groot aantal reacties vanuit gemeenten ontvangen en daaruit zoals beloofd een top 10 van producten samengesteld. U kunt deze top 10 op onze community terugvinden. Bovendien kunt u daar natuurlijk ook meer lezen over de volgende stap die we gaan zetten t.b.v. de ontwikkeling van deze producten.

Nieuwsgierig naar de gemeentelijke top 10?

Wilt u meer weten over de top 10 van Operationele Baseline producten, maar bent u als gemeente nog geen lid van onze community? Word dan nu lid.
Heeft u de BIG nog niet gedownload? Dan kan dat alsnog via onze community. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard stellen via mail of door onze helpdesk te bellen (070 373 8011).