Is uw gemeente al begonnen met de BIG-implementatie?

Vanuit de visie ‘Digitale overheid 2017’ van minister Plasterk dient de overheid in 2017 volledig digitaal te zijn wat betreft haar dienstverlening. Uiteraard mag hierbij het onderwerp informatiebeveiliging niet ontbreken. Om de informatie binnen gemeenten zo goed als mogelijk beveiligd te hebben, is de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) een goede start.

Verantwoordelijkheid

In de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ onderschrijft iedere gemeente een informatieveiligheidsbeleid vast te stellen aan de hand van de BIG. Met het aannemen van deze Resolutie Informatieveiligheid hebben gemeenten zich tevens verplicht tot de implementatie van de BIG binnen hun gemeente. Belangrijk, aangezien gemeenten veel (persoons-)gegevens beheren die uiteraard goed beveiligd dienen te zijn. De operationele producten van de BIG helpen bij de implementatie ervan.

De BIG en het Suwinet-normenkader

De BIG heeft veel samenhang met het normenkader Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS). Het normenkader GeVS hanteert zeven normen. Deze normen zijn te vertalen naar de normen uit de BIG. Een voordeel van deze vertaling is, dat de inspanning die nodig is om deze zeven normen te implementeren, een gedeelde inspanning kan zijn. Als een gemeente bezig is met de implementatie van de BIG, bestaat immers de mogelijkheid dat de zeven normen al op enige manier binnen de gemeente uitgewerkt zijn.
Eén van de doelen van de IBD is het bieden van gerichte projectmatige ondersteuning op deelgebieden als het gaat om informatiebeveiliging. Daarom heeft de IBD een folder ontwikkeld die deze samenhang weergeeft. Bovendien worden hierin ook de overeenkomsten in de aanpak van beide normenkaders beschreven, evenals aanwijzingen over hoe deze aanpak binnen een gemeente tot een win-win-situatie kan leiden. De folder is digitaal beschikbaar, op de website van de IBD.

Meer informatie of aansluiten bij de IBD?

De volledige dienstverlening van de IBD kan door elke gemeente worden afgenomen na een zorgvuldig uitgevoerd aansluitproces. Op dit moment zijn nagenoeg alle gemeenten ‘officieel’ aangesloten bij de IBD. Indien uw gemeente dit nog niet heeft gedaan, raden wij u aan uw gemeente spoedig ‘officieel’ aan te sluiten bij de IBD; in ieder geval stap 1 en 2 van het vier stappen tellende aansluitproces.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de BIG of wilt u zich aansluiten bij de IBD, dan kunt u contact opnemen met de IBD via 070 373 8011 of een e-mail sturen naar info@IBDgemeenten.nl.