Is uw gemeente goed voorbereid op de extra taken in 2015?

Gemeenten worden in 2015 zelf verantwoordelijk voor de zorgtaken binnen hun gemeente. Het NRC Handelsblad vroeg vijftig gemeenten naar hun aanpak en wijdde er een artikel aan in de krant van zaterdag 16 augustus.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg aan langdurig zieken en ouderen. Hiervoor zijn drie nieuwe wetten ontworpen. Door deze extra taken krijgen gemeenten meer privéinformatie van burgers te verwerken. Als professionele organisatie hoort hierbij uiteraard dat gemeenten ook de beveiliging van deze informatie adequaat organiseren. Informatie moet immers beschikbaar en betrouwbaar zijn en mag alleen door bevoegden zijn in te zien. Bij de uitwisseling moeten gemeenten voldoende rekening houden met beveiligings- en privacyaspecten en de huidige wet- en regelgeving.

Benieuwd naar het hele artikel?

Lees hier het gehele artikel van het NRC Handelsblad van zaterdag 16 augustus jl. Meer informatie over het onderzoek leest u in het achtergrondverhaal  ‘Wie kunnen straks allemaal je dossier inzien?’ van het NRC.

Meer informatie?

Meer weten over informatiebeveiliging? Bezoek onze website of wordt lid van onze community. Meer informatie over het ‘officieel’ aansluiten van uw gemeente bij de IBD? Stuur dan een e-mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.

 

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.