Is uw gemeente goed voorbereid op de extra taken in 2015?

Gemeenten worden in 2015 zelf verantwoordelijk voor de zorgtaken binnen hun gemeente. Het NRC Handelsblad vroeg vijftig gemeenten naar hun aanpak en wijdde er een artikel aan in de krant van zaterdag 16 augustus.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg aan langdurig zieken en ouderen. Hiervoor zijn drie nieuwe wetten ontworpen. Door deze extra taken krijgen gemeenten meer privéinformatie van burgers te verwerken. Als professionele organisatie hoort hierbij uiteraard dat gemeenten ook de beveiliging van deze informatie adequaat organiseren. Informatie moet immers beschikbaar en betrouwbaar zijn en mag alleen door bevoegden zijn in te zien. Bij de uitwisseling moeten gemeenten voldoende rekening houden met beveiligings- en privacyaspecten en de huidige wet- en regelgeving.

Benieuwd naar het hele artikel?

Lees hier het gehele artikel van het NRC Handelsblad van zaterdag 16 augustus jl. Meer informatie over het onderzoek leest u in het achtergrondverhaal  ‘Wie kunnen straks allemaal je dossier inzien?’ van het NRC.

Meer informatie?

Meer weten over informatiebeveiliging? Bezoek onze website of wordt lid van onze community. Meer informatie over het ‘officieel’ aansluiten van uw gemeente bij de IBD? Stuur dan een e-mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.

 

FAQ
Wanneer is een verwerkersovereenkomst nodig?

Gemeenten hebben steeds vaker (een deel van) hun persoonsgegevens buiten de deur staan bij een derde partij of maken gebruik van derden die in opdracht van deze gemeenten persoonsgegevens verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen twee partijen is nodig indien een verantwoordelijke partij (gemeente) persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker. Elke keer dat een verantwoordelijke partij het verwerken van persoonsgegevens ‘uitbesteedt’ is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Voor meer informatie zie de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Wanneer ben ik een verwerkersverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (een bedrijf, een stichting, een overheidsorgaan etc.) die alleen of samen met anderen het doel en de middelen vaststelt voor de verwerking. Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor een verwerking is het antwoord op de onderstaande vraag doorslaggevend:
Waarom vindt deze verwerking plaats en wie heeft het initiatief daartoe genomen?
Wanneer u degene bent die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt (met welke middelen), dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke. Voorbeelden van verschillende soorten verwerkersverantwoordelijken kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Wanneer ben ik een verwerker?

Wanneer een partij ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat u aan diens rechtstreekse gezag onderworpen bent, dan is deze partij een verwerker. De verwerking van de persoonsgegevens is de primaire opdracht. Hiermee wordt bedoeld dat de dienstverlening gericht moet zijn op het verwerken van persoonsgegevens voor de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet de primaire opdracht is, maar een afgeleiden van een andere vorm van dienstverlening, dan is de partij zelf de verwerkersverantwoordelijke voor de verwerking. Voorbeelden van verschillende soorten verwerkers kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Bekijk meer gerelateerde FAQ