Uw IP-adres gecompromitteerd? Uw software besmet? Sluit uw gemeente voor eind 2014 officieel aan bij de IBD en wees als eerste op de hoogte.

Zoals u inmiddels weet is de IBD er voor alle gemeenten en richt zij zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. Eén van de doelen van de IBD is om gemeente-specifieke ondersteuning te bieden op het gebied van informatiebeveiliging in geval van incidenten en crisissituaties. Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening is het noodzakelijk dat u als gemeente ‘officieel’ aansluit bij de IBD.

Waarom tijdig aansluiten?

Aangesloten gemeenten kunnen veel sneller door de IBD geïnformeerd worden als wij een algemeen of een vertrouwde contactpersoon bij uw gemeente hebben. Zo kan de IBD informatie over een dreiging op informatiebeveiligingsvlak direct aan u doorgeven. Niet onbelangrijk als uw gemeente preventieve maatregelen dient te nemen om een incident te voorkomen. Denk aan recente incidenten als Hold Security en de Phishing-mails uit naam van PostNL. Indien uw gemeente ‘officieel’ is aangesloten bij de IBD en daarbij bovendien stap 3 van het vier stappen tellende aansluitproces heeft afgerond (het delen van uw IP-adressen), kan uw gemeente bovendien automatisch gebruik maken van onze detectie-dienstverlening. Met als voordeel dat uw gemeente tijdig op de hoogte wordt gebracht van dergelijke incidenten.

IBD-regiobijeenkomsten ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’

Op dit moment is driekwart van alle gemeenten ‘officieel’ aangesloten bij de IBD. Indien uw gemeente dit nog niet heeft gedaan, raden wij u aan uw gemeente spoedig ‘officieel’ aan te sluiten bij de IBD; in ieder geval stap 1 en 2 van het vier stappen tellende aansluitproces. Dit kan door direct contact op te nemen of tijdens één van de regiobijeenkomsten ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen’ die de IBD de komende maanden op meerdere locaties verspreid over het hele land geeft, om gemeenten te informeren over specifieke onderwerpen en/of aan te sluiten bij de IBD. De data en locaties van de komende regiobijeenkomsten zijn:

• maandag 10 november 2014, Gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden
• maandag 17 november 2014, Gemeentehuis, Noordersingel 33 in Assen
• donderdag 4 december 2014, Regiokantoor, Noordendijk 250 in Dordrecht
• donderdag 11 december 2014, Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Amersfoort

Lees hier meer over het programma.

U kunt zich nu aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Nu aansluiten of meer informatie?

Eerder aansluiten kan natuurlijk ook door een mail te sturen naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.