Websitebeveiliging; gemeenten in actie

Vandaag is een bericht uitgegaan in diverse media over de websitebeveiliging bij gemeenten, dit naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door DongIT. Uit dit onderzoek is gebleken dat 19 procent van de onderzochte gemeentelijke websystemen kwetsbaar is door het gebruik van verouderde software. Op basis van deze resultaten heeft de Informatiebeveiligingsdienst van KING (IBD) de gemeenten die dit betreft direct geïnformeerd zodat de gemeenten hierop actie kunnen ondernemen.

Nader onderzoek

Uit nader onderzoek van de Informatiebeveiligingsdienst en betreffende gemeenten blijkt dat websitebeveiliging minder kwetsbaar is dan in het onderzoek wordt geconcludeerd. De resultaten van het onderzoek zijn door de betreffende gemeenten voortvarend opgepakt om zo tot een passende oplossing te komen. Inmiddels is een aantal zaken reeds afdoende opgelost.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze vragen stellen aan de IBD van KING via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.