Wist u dat … DigiD-leveranciers druk bezig zijn met het opstellen van een TPM?

Gedurende de zomerperiode plaatsen we vanuit de IBD een serie zogenaamde ‘Wist-u-dat?’-nieuwsberichten om u op de hoogte te houden van de laatste weetjes op het gebied van de IBD, het werkveld informatiebeveiliging en natuurlijk het jaarlijks verplichte ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

We gaan gelijk van start, want wist u dat …

 • eind december 2013 de deadline is voor de afronding van het jaarlijkse
 • ICT-Beveiligingsassessment DigiD?
 • afhankelijk de aard van uw applicatie, ook ùw gemeente in aanmerking komt voor het ontvangen van een Third Party Mededeling (TPM) van uw leverancier tijdens het DigiD-assessment?
 • een TPM een verklaring is die afgegeven wordt door een onafhankelijke auditpartij over de kwaliteit van een ICT-dienst bij een leverancier?
 • indien uw gemeente in aanmerking komt voor een TPM verklaring, de leverancier laat zien dat de richtlijnen waar hij verantwoordelijk voor is, ook echt in orde zijn.
 • u als betrokken gemeente op uw beurt weer bij uw eigen auditor naar de TPM van uw leverancier kunt verwijzen ? Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook kosten.
 • TOG Nederland de eerste leverancier was die een TPM opleverde voor haar webapplicatie, het WOZ-portaal?
 • er momenteel een groot aantal leveranciers druk bezig is met het maken van een TPM?
 • meer dan de helft van deze DigiD-leveranciers een vastgestelde TPM-datum hebben doorgegeven aan de IBD voor het opleveren van hun TPM? (PDF-bestand, 74 kB)
 • de IBD een lijst heeft opgesteld van de opleveringsdata? Kijk op onze website voor de huidige stand van zaken aangaande de data van oplevering van de volgende leveranciers; Brein, Centric, Gemeenteoplossingen, Geotax, InterAcces, Kodision, Sigmax Mobile Solutions, TOG/Pebbles Group.
 • u als gemeente al kunt starten met het ICT-Beveiligingsassessment DigiD ondanks dat de TPM nog niet is opgeleverd?
 • wij onder het motto ‘goed voorbeeld, doet volgen’, leveranciers van harte uitnodigen om een TPM op te stellen en aan de IBD te melden wanneer deze gereed is?

Mocht u zelf nog Wist-u-datjes voor deze nieuwsberichten-serie willen aandragen, dan kunt u deze uiteraard sturen via mail info@IBDgemeenten.nl of door onze helpdesk te bellen (070 373 8011).